Vitenskapelig artikkel

Krill hydrolysate free amino acids responsible for feed intake stimulation in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kousoulaki, Aikaterina; Rønnestad, Ivar; Olsen, Hanne Jorun; Rathore, Raja Mansingh; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Mjøs, Svein Are; Kalananthan, Tharmini; Albrektsen, Sissel

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Nutrition, vol. 19, p. 47–61–15, 2013

Utgiver: Blackwell Publishing

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1353-5773
Elektronisk: 1365-2095

Open Access: none

Lenker:
DOI