FutureEUAqua skal se på framtidsrettede oppdrettsformer i hele verdikjeden, i ulike produksjonssystemer og med ulike arter i Europa. Foto: Lidunn Mosaker Boge © Nofima.

FutureEUAqua

Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi    Markedsforskning    Produksjonsbiologi    Prosessteknologi  

I prosjektet FutureEUAqua skal forskerne se på framtidsrettede oppdrettsformer i hele verdikjeden, i ulike produksjonssystemer og med ulike arter, fra genetikk til prosessering og pakketering, inkludert sosioøkonomiske aspekter.

Tidspunkt:1. oktober 2018 – 30. september 2022
Finansiering: EU - Horizon 2020
Finansiør:EU
Samarbeid:SalmoBreed AS, Akvaforsk Genetics Center AS, Danish Salmon, SalMar Farming, Sveriges Lantbruksuniversitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aller Aqua A/S, Stichting Wageningen Research, COISPA Tecnologia & Ricerca Scarl, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna, Universita politecnica delle marche, Instituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Economia del mare di casali roberto, Alintel SrlPP Srl, AlmaPlasma, Tagliapietra e Figli srl, University of Thessaly, Hellenic Centre for Marine Research, Galaxidi Marine Farm AE, Irida AE-Products for Animal Production-Services, Nireus Aquaculture SA, Kefalonia Fisheries Industrial and Commercial Company AE, Cibo e Salute Srl, Marin Biogas, Federation of European Aquaculture Producers, University of Haifa, Cambden BRI Magyarország Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Piraeus University of Applied Science, Vork Dambrug, Osland Stamfisk AS, International federation of organic agriculture movements European Union Regional group
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Med mer miljøbevisste forbrukerne som er opptatt av arealbruk og produksjonsformer, vil fremtidens europeiske oppdrettsnæring endre seg. Nofima har fått med seg hele 12 forskningsinstitutt og 20 bedriftspartnere i arbeidet med å ta fram ny kunnskap omkring oppdrett av dagens økonomisk viktigste arter i Europa, slik som laks, ørret og arter i Middelhavets havabbor.

EU har satt som betingelse at forskningen skal ha en direkte påvirkning på produksjonsutviklingen. Leveransen til prosjektet skal ligge så langt opp mot 9 som mulig, på skalaen kalt «technology readyness level» som går fra 1 til 9. EU investerer til sammen 60 millioner kroner i prosjektet.

FutureEUAqua er delt inn i ni forskningsområder. Nofima skal ha ansvaret for tre av dem og være delaktig i tre andre områder. Genetikk, avl og fôr er viktige forskningsområder.

Abonner på nyhetsbrevet til prosjektet her.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …

Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.