I prosjektet FutureEUAqua skal forskerne se på framtidsrettede oppdrettsformer i hele verdikjeden, i ulike produksjonssystemer og med ulike arter, fra genetikk til prosessering og pakking, inkludert sosioøkonomiske aspekter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2018

Slutt

30. apr 2023

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

SalmoBreed AS, Akvaforsk Genetics Center AS, Danish Salmon, SalMar Farming, Sveriges Lantbruksuniversitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aller Aqua A/S, Stichting Wageningen Research, COISPA Tecnologia & Ricerca Scarl, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna, Universita politecnica delle marche, Instituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Economia del mare di casali roberto, Alintel SrlPP Srl, AlmaPlasma, Tagliapietra e Figli srl, University of Thessaly, Hellenic Centre for Marine Research, Galaxidi Marine Farm AE, Irida AE-Products for Animal Production-Services, Nireus Aquaculture SA, Kefalonia Fisheries Industrial and Commercial Company AE, Cibo e Salute Srl, Marin Biogas, Federation of European Aquaculture Producers, University of Haifa, Cambden BRI Magyarország Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Piraeus University of Applied Science, Vork Dambrug, Osland Stamfisk AS, International federation of organic agriculture movements European Union Regional group

Med mer miljøbevisste forbrukerne som er opptatt av arealbruk og produksjonsformer, vil fremtidens europeiske oppdrettsnæring endre seg.

Nofima har fått med seg hele 12 forskningsinstitutt og 20 bedriftspartnere i arbeidet med å ta fram ny kunnskap omkring oppdrett av dagens økonomisk viktigste arter i Europa, slik som laks, ørret og arter i Middelhavets havabbor.

EU har satt som betingelse at forskningen skal ha en direkte påvirkning på produksjonsutviklingen. På TRL-skalaen for modenhet til teknologien («TRL» – technology readyness level), som går fra 1 til 9, skal leveransen til prosjektet ligge så langt opp mot 9 som mulig.

EU investerer til sammen 60 millioner kroner i prosjektet.

FutureEUAqua er delt inn i ni forskningsområder. Nofima skal ha ansvaret for tre av dem og være delaktig i tre andre områder. Genetikk, avl og fôr er viktige forskningsområder.

Prosjektet har eget nettsted

Her kan du følge med på hva som skjer i FutureEUAqua og lese mer om hvilke forskningsforsøk og analyser som blir gjort.

Gå til futureeuaqua.eu – prosjektnettsted

Publikasjoner