Fagartikkel

Tarmfunksjon hos berggylte

Le, Hoang Thi My Dung; Lie, Kai Kristoffer; Lein, Ingrid; Kousoulaki, Aikaterina; Rønnestad, Ivar; Sæle, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 44, p. 50–53, 2019

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none