Jeg jobber som stipendiat på avdelingen Næringsøkonomi. Doktorgraden er knyttet til SFI Harvest, et tverrfaglig prosjekt, som har som mål å utvikle kunnskap og teknologi for bærekraftig utvikling av biomarin industri, basert på lavtrofiske marine ressurser.

Doktorgradsarbeid mitt handler om å utvikle en modell for å vurdere bærekraften i hele verdikjeden fra fangst til sluttprodukt for lavtrofiske marine ressurser. Målet er å utarbeide et kvantitativt støtteverktøy for beslutningsprosessen for verdikjeden raudåte og dermed bidra til evaluering av alternative forvaltningsmekanismer for denne ressursen.
Jeg har en tverrfaglig bakgrunn innen biologi og fiskeriforvaltning. Jeg har en mastergrad i biologi/økologi ved Universitetet i Tromsø og en mastergrad i akvakultur ved Nord Universitet, med hovedfokus på ernæring og fiskefôr. Jeg har jobbet i Fiskeridirektoratet i 15 år med både kontroll og forvaltning.

+47 958 78 113

+47 77 62 90 63

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin