Jeg jobber som forsker i Nofima ved avdeling for Marin Bioteknologi. Jeg ønsker at ressursene vi har i havet skal utnyttes bedre og forskningen vår ser på bedre totalutnyttelse av marint restråstoff, og marine arter. Jeg bruker ulike prosesseringsmetoder som for eksempel enzymatisk hydrolyse til å utvinne verdikomponenter fra råstoffet som kan brukes til humant konsum eller som fôringrediens.
Jeg har en doktorgrad i strukturkjemi fra Norstruct, Universitetet i Tromsø, der jeg har sett på struktur og funksjon av proteiner som er involvert i DNA-reparasjon og replikasjon.

+47 995 26 660

+47 77 62 90 31

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin