Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi analyserer verdiskapingen i bedrifter og bransjer i ulike markeder, spesielt innen sjømatnæringen.

Vi studerer hva som påvirker lønnsomhet. Det kan være kostnader, investeringer, valutakurs, og hvordan man utnytter fortrinn.  

Over lang tid har vi utviklet et unikt tallmateriale som vi bruker til å forstå utviklingen. Vi gir også råd om strategivalg, både for næring og for myndigheter.

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utnevnes av Norges forskningsråd. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping 

Senteret Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser, og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri.

Les mer

Avdeling som jobber med økonomi og lønnsomhet

Relaterte temasider