Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-748-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hogrenning, Egil

Serier : Nofima rapportserie 14/2023

År : 2023

Forskningsområder

Fangst

Økonomi og lønnsomhet

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det har blitt lagt til rette for en større utnyttelse av raudåte (Calanus finmarchicus) ved tildeling av kommersielle fisketillatelser. Tillatelsene har til nå vært lite utnyttet. Vi har studert driftsgrunnlaget til de lisensierte fartøyene, og med bakgrunn i dette diskutert forhold som kan avgjøre om disse fartøyene vil engasjere seg i raudåtefiske. Et funn er at fartøyene – noen mer enn andre – fisker etter andre arter i perioden når et raudåtefiske er antatt å foregå. For det enkelte fartøyet vil avveiningen mellom å delta i raudåtefisket og andre fiskerier avhenge av den relative lønnsomheten mellom raudåte og andre tilgjengelige fiskerier. For de få fartøyene som har deltatt virker deltagelsen å ha påvirket deres aktivitetsnivå i andre fiskeri. Utsikter til profitt i selve raudåtefiske vil i stor grad være avgjørende for fiskeaktiviteten etter raudåte i tiden som kommer, men funnene i denne rapporten antyder at fartøyene sine muligheter for å fiske andre arter kan være utslagsgivende for aktivitetsnivået. Til sist diskuteres forvaltningstiltak som potensielt kan øke aktiviteten i raudåtefisket og studiens implikasjoner for forvaltning av andre fiskeri.

Temasider tilknyttet publikasjonen