I prosjektet H2Salar har vi mål om å forstå risikoen og virkningene H2S har på fysiologien til atlantisk laks i RAS-anlegg.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2020

Slutt

31. mar 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

NIVA og Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Se filmer

Film om resultater fra prosjektet

Film som presenterer prosjektet

RAS og H2S

For å redusere miljøavtrykket har norsk lakseoppdrett gjort store sprang i teknologiske nyvinninger, spesielt i utviklingen av semilukkede og lukkede anlegg.

Det er flere fordeler med å ha resirkuleringsteknologi (RAS) i produksjonssystemene. Blant annet har dette resultert i en redusering av mengde vann som brukes og en bedre kontroll av produksjonsmiljøet.

Imidlertid er det andre utfordringer som kan føre til problemer i produksjonen. Ett av disse er dannelsen av hydrogensulfid (H2S), som blir stadig mer utbredt i RAS-anlegg og kan føre til akutt massedødelighet. Det er imidlertid lite kunnskap på akkurat hvordan H2S påvirker biologien og fysiologien til laksen.

Prosjektets mål og metoder

H2Salar er et forskningsprosjekt med mål om å forstå risikoen og virkningene H2S har på fysiologien til atlantisk laks i RAS-anlegg. Først vil forskerne danne et kunnskapsgrunnlag om risikoene, basert på laboratorie- og feltbaserte studier. Videre vil dette belyses ved å undersøke hvilke mekanismer H2S-interaksjoner aktiverer på et molekylært nivå, og hvordan dette igjen påvirker de forskjellige fysiologiske responsene, som er nøkkelen til å forstå både fiskehelse, velferd og robusthet.

Vi forventer at resultatene fra dette prosjektet vil være anvendbare på tvers av ulike sektorer i havbruksnæringen, inkludert forskning, akademia, oppdrett, teknologileverandører og andre interessenter innen havbruk som ser denne utfordringen med H2S i landbaserte anlegg.

H2Salar vil kunne være utslagsgivende for blant annet å redusere fremtidige tap og forbedre fiskevelferd.

Prosjektets nettsted

H2Salar-prosjektet har egne nettsider hvor du kan finne siste nytt og mer informasjon.

Gå til h2salar.no

Publikasjoner