Carlo C. Lazado i teknologirommet på resirkuleringsanlegget hos Nofima på Sunndalsøra. Foto: Kevin Stiller/Nofima.

H2Salar

Prevalence and consequences of hydrogen sulphide in land-based Atlantic salmon production

 Fiskehelse  

I prosjektet H2Salar har vi mål om å forstå risikoen og virkningene H2S har på fysiologien til atlantisk laks i RAS-anlegg.

Tidspunkt:1. april 2020 – 31. mars 2024
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:NIVA og Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Kontaktperson
Portrettbilde av Carlo C. Lazado
Carlo C. Lazado

Forsker
Tlf.: +47 930 27 905
carlo.lazado@nofima.no

For å redusere miljøavtrykket har norsk lakseoppdrett gjort store sprang i teknologiske nyvinninger, spesielt i utviklingen av semilukkede og lukkede anlegg. Det er flere fordeler med å ha resirkuleringsteknologi (RAS) i produksjonssystemene. Blant annet har dette resultert i en redusering av mengde vann som brukes og en bedre kontroll av produksjonsmiljøet. Imidlertid er det andre utfordringer som kan føre til problemer i produksjonen. Ett av disse er dannelsen av hydrogensulfid (H2S) som blir stadig mer utbredt i RAS-anlegg og kan føre til akutt massedødelighet. Det er imidlertid lite kunnskap på akkurat hvordan H2S påvirker biologien og fysiologien til laksen.

H2Salar er et nytt forskningsprosjekt med mål om å forstå risikoen og virkningene H2S har på fysiologien til atlantisk laks i RAS-anlegg. Først vil forskerne danne et kunnskapsgrunnlag rundt risikoene, basert på laboratorie- og feltbaserte studier. Videre vil dette belyses ved å undersøke hvilke mekanismer H2S-interaksjoner aktiverer på et molekylært nivå, og hvordan dette igjen påvirker de forskjellige fysiologiske responsene, som er nøkkelen til å forstå både fiskehelse, velferd og robusthet.

Det forventes at resultatene fra dette prosjektet vil være anvendbare på tvers av ulike sektorer i havbruksnæringen, inkludert forskning, akademia, oppdrett, teknologileverandører og andre interessenter innen havbruk som ser denne utfordringen med H2S i landbaserte anlegg.

H2Salar vil kunne være utslagsgivende for å bl.a. redusere fremtidige tap og forbedre fiskevelferd.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker