Denne årsrapporten markerer slutten på åtte år med forskning og innovasjon i CtrlAQUA – et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI).

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

– I løpet av de åtte årene senteret har jobbet med oppdrett i lukkede systemer, har det skjedd store forbedringer i utviklingen av RAS (resirkuleringssystemer i akvakultur) og semi-lukkede systemer. Både når det gjelder teknologi og hvordan fisk presterer og klarer seg i systemene, sier Åsa Espmark, som er senterleder for CtrlAQUA SFI.

− Vi håper og tror at kunnskap og innovasjoner fra CtrlAQUA er en del av den positive utviklingen. Vi har også tatt tak i alvorlige kunnskapshull som må fylles i årene som kommer, legger hun til.

I denne rapporten kan du lese oppsummering av forskningsaktiviteten i 2022, om de tre studentene som disputerte, og et intervju med styreleder Trond Rosten. I intervjuet med Rosten kan du lese om hva han mener om status for lukkede oppdrettssystemer og hvordan CtrlAQUA har bidratt. Han vil reflektere over CtrlAQUAs fremgang og hvordan han ser på fremtiden for fisk i oppdrett.

Fakta om CtrlAQUA

  • Finansiert 50 % av Norges forskningsråd og 50% av partnere
  • Ledet av Åsa Espmark ved Nofima
  • Styreleder var Trond W. Rosten fra oppdrettselskapet Mowi.
  • CtrlAQUA hadde 21 partnere fra forskning, teknologileverandører, oppdrettsselskap og farmasi
  • Mer info om senteret finner du på ctrlaqua.no

Første årsmøte i 2015 og siste i 2023 fant sted på Sunndalsøra. I mellomtiden har det vært åtte års fruktbart samarbeid. Foto: Terje Aamodt/Nofima.