Forskningssenteret CtrlAQUA, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, er nå halvveis gjennom senterets levetid. For alle som er nysgjerrige på status og veien videre, er denne årsrapporten nyttig lesing.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Åpne leservennlig versjon av årsrapporten for 2018, eller last ned utskriftsvennlig versjon.

I tillegg til framdrift i forsking og utvikling i senteret, kan du lese intervju med ledere, partnere og studenter om hvordan det går med internasjonalt samarbeid, forskerutdanning og teknologiutvikling. Alt dette er tema som er suksesskriterier for et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI).

Hvis du ønsker årsrapporten tilsendt som hefte, send en epost til ctrlaqua@nofima.no.

Kontaktperson