Påmeldingen er godt i gang til høstens konferanse «Fremtidens smoltproduksjon» på Sunndalsøra.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Dette er den syvende konferansen i rekken, og arrangørene gleder seg til igjen å ønske velkommen til fysisk konferanse på Sunndalsøra.

Årets konferanse har en rød tråd med temaet «Det grønne skiftet – betydning for akvakulturnæringen, og næringens ansvar».

Spesielt for i år

Åsa Espmark, som er ansvarlig for det faglige programmet, håper folk i bransjen vil få med seg Fremtidens smoltproduksjon i 2022:

− For å ta akvakulturnæringen steget videre mot en enda mer klimavennlig og bærekraftig næring, er det viktig at folk på tvers av sektorer kommuniserer. På konferansen vil deltakere få siste nytt fra forskningen på post-smolt i lukkede systemer, og hvordan disse systemene bør driftes for at de skal yte optimalt. Vi vil også få høre hva myndigheter, forvaltere og miljøvernere har å si om framtidens oppdrett, sier Espmark.

Konferansens nettside

Se programmet og meld deg på via nettsiden smoltproduksjon.no

Åpent for flere utstillere

Konferansearrangøren har knyttet seg til sentrale sponsorer fra bransjen for å kunne tilby bedre konferanse til en rimelig kostnad for deltagerne. Fôrprodusenten Skretting er gullsponsor, RAS-leverandøren Pure Salmon Kaldnes sølvsponsor, mens Benchmark Genetics, Pharmaq og Aquafarm Equipment er bronsesponsorer.

− Vi har også plass for flere utstillere, sier Ingrid Lein. Hun koordinerer bedriftene som skal stille ut produkter og kompetanse i teltet på plassen utenfor kulturhuset der konferansen foregår. Vi har i år gjort dette til en enda bedre møteplass for leverandører og konferansedeltakere sier Lein.

Arrangøren håper du vil komme, og oppfordrer til å være «early bird» og melde deg på innen 31. august! Fra venstre: Åsa Espmark og Ingrid Lein fra Nofima, og Anne Gulla Hagen og Mette Sæter Ormset fra Sunndal Næringsselskap. Foto: Kevin Stiller / Nofima

Gleder seg til besøk

Det blir også i år mulighet til å få omvisning på Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur. Nofima har investert i ny «et-kar-et-RAS» infrastruktur som supplerer RAS infrastrukturen Nofima har fra tidligere og som flere har besøkt ved tidligere konferanser.

− Jeg tror pandemien har vist oss at noen møter egner deg digitalt og noen møter egner seg best fysisk. Slike konferanser der formålet er å mingle, skape kontakter og pleie etablerte nettverk egner deg definitivt fysisk, selv om vi var veldig godt fornøyde med webinaret i 2020. Jeg gleder meg mest til å møte folk, se at de trives og prater sammen, og å vise fram Sunndalsøra, selvsagt, sier Espmark.

Ny nettside

I år har konferansen fått ny og bedre nettside, på smoltproduksjon.no. Alle interesserte kan gå inn der og melde seg på konferansen, lese programmet og annen nyttig informasjon.

Se film

Vil du bli bedre kjent med Nofima og RAS-aktiviteten på Sunndalsøra?

Se denne filmen (fra 2020).