Unge forskertalenter-finansiering fra Norges forskningsråd er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Vasco Mota i Nofima er en av dem. Nå leder han RASHealth-prosjektet. Foto: Terje Aamodt ©Nofima

RASHealth

 Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Årlig produseres det 344 millioner smolt til lakseoppdrett i Norge. Nå står denne produksjonen foran et stort teknologisk skifte.

Tidspunkt:15. januar 2020 – 15. februar 2023
Finansiering: Norges forskningsråd - Unge forskertalenter
Finansiør:Norges forskningsråd
Samarbeid:Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institut for Akvatiske Ressourscer – DTU Aqua, Danmark
Kontaktperson
Portrettbilde av Vasco Mota
Vasco Mota

Forsker
Tlf.: +47 469 54 659
vasco.mota@nofima.no

Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg erstattes av resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrollert produksjonsmiljø som er optimalt for fiskeproduksjon.

RAS består av en serie vannbehandlingsenheter, inkludert et biofilter for å behandle vannet og gjenbruke det.

Nye utfordringer

Imidlertid gir utviklingen i RAS også nye utfordringer, for eksempel hvordan man kan desinfisere vannet uten at det gir negativ innvirkning på laksens helse og velferd, og biofilterytelsen. Mer kunnskap for en mer effektiv og operativ desinfeksjonsstrategi er nødvendig.

Flere strategier kan potensielt brukes til vannbehandling i RAS, men innvirkning på fiskehelse, velferd og vekst må dokumenteres før de kan tas i bruk i industriell skala. Samtidig må balansen mellom å holde uønskede bakterier og virusnivåer lave og funksjonelle bakterier i biofilteret stabil, overholdes. Til det trengs det å utvikle en operativ metode for å overvåke biofilmaktiviteten.

Målene for RASHealth

Målene for RASHealth-prosjektet er:

• Å forbedre vannbehandlingsmetoder ved bruk av ozon (O3) og pereddiksyre (PAA).
• Å øke biosikkerheten ved å ta i bruk desinfeksjonsstrategier som omfatter sykdomsvektorer og reservoarer av patogener.
• Å dokumentere PAAs effekt på laksens helse, velferd og vekst, og å evaluere to metoder for å tilføre dette desinfeksjonsmiddelet til vannet.
• Å utvikle og teste en ny kvantifiseringsmetode for biofilmaktivitet i daglig drift.
Prosjektet forventes å bidra til standardisering av desinfeksjon av vann, og innvirkning på hvordan RAS-anlegg utformes og yter i framtiden. Ved å utvikle et matproduksjonssystem som effektivt produserer næringsrik mat med reduserte miljøpåvirkninger vil RASHealth også bidra direkte til bærekraft i norsk havbruk.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter