CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks. Senteret er finansiert fra 2015 til 2023.

Nå er årsrapporten for 2020 klar, og der kan du lese om siste utvikling fra forskning og innovasjon innen lukkede oppdrettsanlegg på land og i sjø.

− I 2020 har partnerne i CtrlAQUA levert gode resultater i arbeidet mot nye innovasjoner. Samtidig er det flaskehalser igjen før vi kan si at utviklingen av de lukkede systemene har kommet langt nok til å oppfylle bærekraftsmålene, og at alle konseptene er modne for kommersialisering, sier Åsa Espmark senterleder for CtrlAQUA.

I årsrapporten for 2020 fokuseres det på det som gjenstår av flaskehalser i to artikler.

I en artikkel intervjues Harald Takle i Cermaq om utviklingen av semilukkede oppdrettsystemer, med hjelp av resultater fra den semilukkede merden Certus.

I den andre artikkelen er Frederic Gaumet i Krüger Kaldnes intervjuet om deres bidrag til å gjøre systemer for resirkulering av vann (RAS) mer energieffektive.

Årsrapporten inneholder i tillegg en oppsummering av året, vitenskapelige høydepunkt og mer.

Les rapporten:

Kontaktpersoner