Sist oppdatert

Les på engelsk

På få år har oppdrettsnæringen gjort store endringer i måten laks produseres på.

Frem til nylig var gjennomstrømming av vann standard teknologi for smoltproduksjon på land og merder i sjø standard fram til slakt. Nå finnes det flere muligheter.

Lukkede anlegg kan være landbaserte, hvor vannet resirkuleres (såkalte RAS-anlegg), eller lukkede flytende anlegg i sjø hvor rent vann pumpes opp fra dypet. 

Slike anlegg kan gi større kontroll over produksjonsprosessen. Det vil kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Resirkulerende akvakultursystemer (RAS), en produksjonsteknologi som vil spille en nøkkelrolle i utvikling av norsk og internasjonalt fiskeoppdrett.

Film om Nofimas forskning på resirkulering av vann i oppdrett

Avdeling som jobber med havbrukssystemer

Relaterte temasider