Nofima skal forske mer på smoltproduksjon på land i tiden framover, ved å dykke ned i H2S og desinfisering av vann i resirkuleringsanlegg (RAS). I Forskningsrådets offentliggjøring av nye prosjekter denne uken, får Nofima tildelt nær 20 millioner kroner til å bygge mer kunnskap om oppdrett i RAS.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

− Det er fantastisk at vi har fått inn to store prosjekt som bidrar til noe av det viktigste næringen står i nå, nemlig å mestre produksjon av laks på land i RAS, sier Bente Torstensen, divisjonsdirektør for akvakultur i Nofima.

− Spesielt gledelig er det at forsker Vasco Mota ved har fått midler innenfor «Unge forskertalenter» til å forske på strategier for å desinfisere vann i resirkuleringsanlegg, sier Torstensen.

Vasco Mota er tildelt midler under ordningen «Unge forskertalenter» fra Forskningsrådet. Foto: Bendik Fyhn Terjesen © Nofima.

Unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Det andre store prosjektet Nofima skal lede, går i samarbeid med NIVA og Danmarks Tekniske Universitet. Den skal øke forståelsen av hvordan gassen H2S i vannet påvirker laksens fysiologi.

H2S, eller hydrogensulfid, har blitt et betydelig problem i resirkuleringsanlegg de siste årene, og næringen etterlyser innovative løsninger.

Kunnskapen fra prosjektet kan hjelpe oppdrettere til å vurdere risiko og identifisere hvor H2S-dannelse er kritisk, og hjelpe teknologileverandører med å utvikle nye H2S-sensorer og RAS-system hvor det er bedre kontroll på H2S-dannelse.

Nofimas satsinger på RAS er tett knyttet opp til aktiviteten i CtrlAQUA SFI og Sunndalsøra, hvor Nofima har forskningsfasiliteter for RAS.

I Tromsø bygger Nofima og UiT Norges Arktiske Universitet RAS-fasiliteter ved Havbruksstasjonen ved hjelp av midler fra Troms fylkeskommune. Både Havbruksstasjonen utenfor Tromsø og forskningsstasjonen på Sunndalsøra har landbaserte anlegg for forskning på flere fiskearter.

Kontaktperson