Forskningssenteret CtrlAQUA, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, har nå gjennomgått en positiv midtveisevaluering. I senteret fortsetter forskningen for fullt, med tre nye fokusområder fra 2019.

Sist oppdatert

Publisert

Les på engelsk

− Disse fokusområdene er er utfordringer det er veldig viktige for industrien å løse, og det er gassen hydrogensulfid (H2S), sykdommen nefrokalsinose og for tidlig kjønnsmodning, sier Åsa Espmark, senterdirektør for CtrlAQUA.

Ikke minst inneholder årsrapporten en oppsummering av året, vitenskapelige høydepunkt og flere artikler om aktiviteten.

Se leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon her: CtrlAQUA Annual Report 2019_Print.

Om CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Det norske instituttet Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

Nettside: ctrlaqua.no

Om SFI-ordningen: forskningsradet.no

Kontaktpersoner