Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Patrick Berg Sørdahl

Jeg arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging, samt matjuks og ressurskriminalitet innenfor fiskerisektoren. Jeg har og sittet som medlem i ekspertutvalget for vurdering av trålernes pliktsystem («Pliktkommisjonen»).
Utdannet samfunnsplanlegger med en mastergrad fra Universitetet i Tromsø.

Patrick Berg har 50 andre publikasjoner i Cristin:

Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth; 2019: "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Intet nytt fra ØST? Dagens praksis, og hva kan ØST bidra med?

Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; Svorken, Marianne; 2019: Hva er matkriminalitet, og hvordan påvirker det deg? Matsvindel foregår på flere måter enn du tror

Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Introducing the ecosystem services concept in Norwegian coastal governance: gradual change or shallow reform?

Sørdahl, Patrick Berg; Mikkelsen, Eirik Inge; 2019: Impact assessments in Norwegian Coastal Zone Planning

Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: How can the choice of plan types affect coastal governance integration in Norway?

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Impact assessments in Norwegian coastal zone planning

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Ecosystem services and coastal governance

Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Er helhet det nye buzzordet i arealplanlegging?

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Konsekvensutredning av akvakulturlokaliteter i kystsoneplanlegging - Verdier og avveininger

Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Folk og røvere

Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Pliktsystemet for industrieide torsketrålere

Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje; 2018: Identifying discrepancies in registrations within the supply chain - a study from the cod fisheries in Norway

Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje; 2018: Registration-based analysis to detect discrepancies in the food supply chain

Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Få bukt med kriminaliteten

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; 2018: Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery

Elde, Silje; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Om rykter, usikkerhet og ulovlig fiske. (Publisert på nettavisene til itromsø.no - debatt, nordlys.no - Nordnorsk debatt og Fiskeribladet.no - fiskeridebatt)

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Akvakultur og andre interesser. Kystsoneplanlegging i Troms

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Impact Assessments of Aquaculture in Norwegian Coastal Zone Planning

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Impact assessments in Norwegian Coastal Zone Planning

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Konsekvensutredning av akvakulturlokaliteter, verdier og avveininger. Funn fra undersøkelse av to kystsoneplanprosesser i Troms

Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre; 2018: Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3

Sørdahl, Patrick Berg; 2018: Et hav av plass

Sørdahl, Patrick Berg; Bjørkan, Maiken; 2017: Foretrekker vi sutring foran fakta?

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Planpraksis i sjø – Kartlegging av gjeldende planpraksis etter PBL i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Hasvik-modellen – Ringvirkninger og læringseffekter

Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Pliktsystemet – Hva er det, og hva skjer nå?

Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; 2017: Governing coastal space: The applicability of an ecosystem service approach in municipal coastal zone planning in Norway

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Hersoug, Bjørn; 2017: Kystsoneplanlegging – hva er forskerne opptatte av?

Thuestad, Alma Elizabeth; Eythórsson, Einar; Mikkelsen, Eirik Inge; Holmgaard, Sanne Bech; Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Ecosystem services and coastal governance (ECCO)

Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje; Olsen, Petter; 2017: Food integrity – Overall challenges and standards

Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Authent-Net & the FARNHub

Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Hvordan planlegges kystsonen?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Fra trål til kyst?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Ordning til besvær

Mathiesen, Lars; Bjørkan, Maiken; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: En Fremtidsrettet fiskeridebatt

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Local level stakeholder initiative: North Norwegian municipalities' reaction to changes in fisheries management

Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Hensyn til kulturminner i KU på tiltaksnivå

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2015: Fra besværlige plikter til besværlig avvikling?

Sørdahl, Patrick Berg; 2015: Bortfall av leveringsplikt og avlat til kommunene

Sørdahl, Patrick Berg; 2015: Hasvik og Riston-modellen – En studie av innovative løsninger knyttet til trålernes leveringsavtale