Publisert 2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-795-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Mikkelsen, Eirik; Sørdahl, Patrick Berg; Steinsbø, Silje; Dale, Trine

Serier : Nofima rapportserie 24/2024

År : 2024

Forskningsområder

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er en rekke sektorer og kilder som kan påvirke miljøtilstanden i kystvannforekomster i Norge. Vannforvaltning etter vannforskriften, basert på EUs vanndirektiv, har mål om å bidra til helhetlig beskyttelse av vannmiljø. I hvilken grad det gjøres samlet vurdering av påvirkning fra ulike kilder, og av tiltak for god miljøtilstand på tvers av sektorer, er imidlertid ikke klart. Det er gjort en liten intervjuundersøkelse for å se på i hvilken grad det gjøres samlede vurderinger, om kunnskapsgrunnlag og metoder for å gjøre slike vurderinger, og hvordan det kan forbedres. Våre funn peker mot en svært sektorbasert forvaltning, hvor det ikke er praksis for å vurdere påvirkning og tiltak på tvers av sektorer. Det ser også ut til å være svært ulike krav til innsats for å redusere miljøpåvirkning for ulike sektorer. Dette innebærer at forvaltningen og tiltakene ikke er effektive. Det ser også ut til å være barrierer knyttet til ressursmangel i forvaltningen, tilgjengelig kunnskap og metoder, men kanskje også holdninger. Til tross for en svært sektorbasert praksis/regelverk i dag, så er det ønske om bedre verktøy for å kunne identifisere og vurdere enkeltsektorers bidrag, slik MetoMilo-prosjektet som dette er del av har mål om å lage.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen