I MetoMilo utvikles metoder for å vurdere hvordan ulike påvirkninger bidrar til miljøtilstanden i sjøområder langs kysten.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2024

Slutt

31. jan 2026

Finansiert av

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Samarbeid

Prosjektet ledes av NIVA, og andre deltagere er Akvaplan-niva, IFE, Blue Planet og Nova Sea.

Bakgrunn

Dagens forvaltning av kystvann og marine økosystem baserer seg på prøvetaking av vann, planter, dyr og bunnsediment som gir data til standardiserte miljøindikatorer for kjemisk og biologisk tilstand.

Disse er effektive for å vurdere endringer i miljøstatus og økosystemhelse over tid, men er lite egnet til å avdekke ulike kilder til miljøpåvirkningen, noe som er nødvendig kunnskap for å velge effektive tiltak for å forbedre miljøtilstanden.

Mål

MetoMilo skal utvikle, teste og verifisere metoder for å vurdere miljøpåvirkning fra havbruk på områdenivå sett i forhold til andre menneskeskapte og naturlige påvirkningskilder.

Illustrasjon: Frida Cnossen/Akvaplan-niva

Dette gjør vi

Nofima leder arbeidet med å lage beslutningstre/veileder for hvordan metodene som utvikles og testes i MetoMilo kan brukes i forvaltningen av kystmiljøet, både i vannforvaltningen og i relevant sektorforvaltning.

For at metodene skal tas i bruk må de passe inn i forvaltningssystemet, så derfor studerer vi først kunnskapsgrunnlag og beslutninger i dagens forvaltning.

Vi skal også se på hvordan bruk av de nye metodene og den nye kunnskapen de kan gi kan påvirke dynamikken mellom sektorene i forvaltningen av kystvannmiljø.