Rapport

Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Antall sider: 52

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST