Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Astrid Nilsson

Jeg jobber med ulike problemstillinger knyttet til utfordringen «Mat for bedre helse». Mitt forskningsfelt er fett og matkvalitet – fett og fettløselige komponenter i ulike råvarer og produkter (landbaserte og marine) og deres betydning for matens smak, ernæringskvalitet og holdbarhet. Sammensetning og nivå av bioaktive lipider (fettsyrer, omega-3, tokoferoler, steroler og fenoliske syrer) i ulike råvarer, ivaretakelse av disse over prosess fram til ferdig produkt, opptak i kroppen og biologiske effekter er sentrale forskningstema. Det er også oksidasjon av umettede fettsyrer i oljer og lipidholdige produkter (harskning av mat) og betydningen av oksidasjonsprodukter for matens smak, ernæringskvalitet og eventuelle helseeffekter. Faglige aktiviteter ligger i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon med mål om økt verdiskaping både for norsk landbruk, bedrifter som ønsker å ta helse på alvor og økt livskvalitet for den bevisste forbruker.
Jeg er Dr Scient i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Doktorgraden omhandlet bruk av herdet marint fett i næringsmidler og utvikling av hjerte-kar lidelser. Jeg arbeidet deretter en periode med mat og kreft, nærmere bestemt vitamin A og kreft, ved Ernæringsinstituttet UiO, før jeg i 1991 startet som fettforsker ved Matforsk (nå Nofima). Min første oppgave var å lede oppbyggingen av den nye satsningen på fett i næringsmidler ved instituttet. I perioden 1996 til 2002 var jeg leder for avdeling råvare og prosess med et spesielt ansvar for frukt, bær, grønnsaker, korn og oljevekster samt produkter av/med disse. I perioden 2002 til 2011 var jeg assisterende forskningsdirektør med et lite avbrekk som fungerende leder for innovasjonsområdet mat, helse og forbruker. I denne perioden arbeidet jeg bla med utarbeidelse av fagstrategier og nye satsningsområder og benyttet fremtidsbildeteknikker som strategisk verktøy for å beskrive endringer.

Astrid Nilsson har 24 publikasjoner ved Nofima:

Deposition and metabolism of dietary n-3 very-long-chain PUFA in different organs of rat, mouse and Atlantic salmon

Torrissen, Martina; Svensen, Harald; Stoknes, Iren; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Ruyter, Bente

2021

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3 fettsyrer

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Hansen, Marianne Helén Selander; Burdge, Graham C.; Irvine, Nicola A.; Ruyter, Bente

2020

The long-chain monounsaturated cetoleic acid improves the efficiency of the n-3 fatty acid metabolic pathway in Atlantic salmon and human HepG2 cells

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Nilsson, Astrid; Romarheim, Odd Helge; Bou, Marta; Ruyter, Bente

2019

Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan

2016

Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit

2016

Bioavailability of n-3 fatty acids from n-3 enriched foods and fish oil with different oxidative quality in healthy humans – a randomized single meal cross-over study

Ottestad, Inger; Nordvi, Berit; Vogt, Kjell Gjermund; Holck, Marianne; Halvorsen, Bente; Brønner, Kirsti Wettre; Retterstøl, Kjetil; Holven, Kirsten Bjørklund; Nilsson, Astrid; Ulven, Stine Marie

2016

The PBMC transcriptome profile after intake of oxidized versus high-quality fish oil: an explorative study in healthy subjects

Myhrstad, Mari; Ottestad, Inger; Günther, Clara-Cecilie; Ryeng, Einar; Holden, Marit; Nilsson, Astrid; Brønner, Kirsti Wettre; Kohler, Achim; Borge, Grethe Iren Andersen; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie

2016

Norge, det nye palmeoljefrie landet?

Vogt, Kjell gjermund; Nilsson, Astrid

2013

Fett er fett, samma det vel...? Lipidforskningen ved Nofima, Divisjon Mat

Grimmer, Stine J Staavi; Nilsson, Astrid; Baardseth, Pernille

2013

Oxidised fish oil does not influence established markers of oxidative stress in healthy human subjects: a randomised controlled trial

Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Retterstøl, Kjetil; Myhrstad, Mari; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Ravn-Haren, Gitte; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie

2012

Analysis of early lipid oxidation in salmon patè with cod liver oil and antioxidants

Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Veberg, Annette ; Vogt, Kjell Gjermund; Tomic, Oliver; Kirkhus, Bente; Ekeberg, Dag; Nilsson, Astrid

2006

Analysis of early lipid oxidation in smoked, comminuted, pork or poultry sausages with spices

Olsen, Elisabeth; Vogt, Kjell Gjermund; Dahl, Annette Veberg; Ekeberg, Dag; Nilsson, Astrid

2005

Autoxidation of cod liver oil with tocopherol and ascorbyl palmitate

Olsen, Elisabeth; Vogt, Kjell Gjermund; Saarem, K.; Greibrokk, Tyge; Nilsson, Astrid

2005

Lipid oxidation in frozen, mechanically deboned turkey meat as affected by packaging parameters and storage conditions

Pettersen, Marit Kvalvåg; Mielnik, Maria Bogumila; Eie, Thomas; Skrede, Grete; Nilsson, Astrid

2004

Prediction of oxygen transmission rate for thermoformed trays

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsson, Astrid; Espedal, Aud; Kohler, Achim

2004

Sensory quality of marinated frozen stored chicken thighs as affected by dietary fish fat and vitamin E

Mielnik, Maria Bogumila; Herstad, Olav; Lea, Per; Nordal, John; Nilsson, Astrid

2002

Quality of comminuted sausages formulated from mechanically deboned poultry meat

Mielnik, Maria Bogumila; Aaby, Kjersti; Rolfsen, Knut; Ellekjær, Marit R; Nilsson, Astrid

2002

Evalution of carrot varieties for production of deep fried carrot chips: 3. Carotenoids

Skrede, Grete; Nilsson, Astrid; Baardseth, Pernille; Rosenfeld, Hans J; Enersen, Grethe; Slinde, Erik

1997