Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Astrid Nilsson

Jeg jobber med ulike problemstillinger knyttet til utfordringen «Mat for bedre helse». Mitt forskningsfelt er fett og matkvalitet – fett og fettløselige komponenter i ulike råvarer og produkter (både landbaserte og marine) og deres betydning for matens smak, ernæringskvalitet og holdbarhet. Mengde og sammensetning av bioaktive lipider (for eksempel fettsyrer, omega-3, tokoferoler, steroler og fenoliske syrer) i ulike råvarer, ivaretakelse av disse over prosess fram til ferdig produkt, opptak i kroppen og biologiske effekter er sentrale forskningstema. Det er også oksidasjon av umettede fettsyrer i oljer og lipidholdige produkter (harskning av mat) og betydningen av oksidasjonsprodukter for matens smak, ernæringskvalitet og eventuelle helseeffekter. Mine faglige aktiviteter ligger i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon med mål om økt verdiskaping både for norsk landbruk, bedrifter som ønsker å ta helse på alvor og økt livskvalitet for den enkelte forbruker som ønsker å ta suJeg er Dr Scient i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Doktorgraden omhandlet bruk av herdet marint fett i næringsmidler og utvikling av hjerte-kar lidelser. Jeg arbeidet deretter en periode med mat og kreft, nærmere bestemt vitamin A og kreft, ved Ernæringsinstituttet UiO, før jeg i 1991 startet som fettforsker ved Matforsk (nå Nofima). Min første oppgave var å lede oppbyggingen av den nye satsningen på fett i næringsmidler ved instituttet. I perioden 1996 til 2002 var jeg leder for avdeling råvare og prosess med et spesielt ansvar for frukt, bær, grønnsaker, korn og oljevekster samt produkter av/med disse. I perioden 2002 til 2011 var jeg assisterende forskningsdirektør med et lite avbrekk som fungerende leder for innovasjonsområdet mat, helse og forbruker. I denne perioden arbeidet jeg bla med utarbeidelse av fagstrategier og nye satsningsområder og benyttet fremtidsbildeteknikker som strategisk verktøy for å beskrive endringer.

Astrid har 18 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Nilsson, Astrid; Romarheim, Odd Helge; Bou, Marta; Ruyter, Bente; 2019: The long-chain monounsaturated cetoleic acid improves the efficiency of the n-3 fatty acid metabolic pathway in Atlantic salmon and human HepG2 cells

Myhrstad, Mari; Ottestad, Inger; Günther, Clara-Cecilie; Ryeng, Einar; Holden, Marit; Nilsson, Astrid; Brønner, Kirsti Wettre; Kohler, Achim; Borge, Grethe Iren Andersen; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2016: The PBMC transcriptome profile after intake of oxidized versus high-quality fish oil: an explorative study in healthy subjects

Myhrstad, Mari; Ottestad, Inger; Günther, Clara-Cecilie; Ryeng, Einar; Holden, Marit; Nilsson, Astrid; Brønner, Kirsti Wettre; Kohler, Achim; Borge, Grethe Iren Andersen; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2016: The PBMC transcriptome profile after intake of oxidized versus high quality fish oil: an explorative study in healthy subjects

Ottestad, Inger; Nordvi, Berit; Vogt, Kjell Gjermund; Holck, Marianne; Halvorsen, Bente; Halvorsen, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Retterstøl, Kjetil; Holven, Kirsten Bjørklund; Nilsson, Astrid; Ulven, Stine Marie; 2016: Bioavailability of n-3 fatty acids from n-3 enriched foods and fish oil with different oxidative quality in healthy humans – a randomized single meal cross-over study

Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Retterstøl, Kjetil; Myhrstad, Mari; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Ravn-Haren, Gitte; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2012: Oxidised fish oil does not influence established markers of oxidative stress in healthy human subjects: a randomised controlled trial

Elisabeth, Olsen; Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Veberg, Annette; Dahl, Annette Veberg; Vogt, Kjell Gjermund; Tomic, Oliver; Kirkhus, Bente; Ekeberg, Dag; Nilsson, Astrid; 2006: Analysis of early lipid oxidation in salmon patè with cod liver oil and antioxidants

Olsen, Elisabeth; Vogt, Kjell Gjermund; Dahl, Annette Veberg; Ekeberg, Dag; Nilsson, Astrid; 2005: Analysis of early lipid oxidation in smoked, comminuted, pork or poultry sausages with spices

Olsen, Elisabeth; Vogt, Kjell Gjermund; Ekeberg, Dag; Sandbakk, M.; Pettersen, Jostein; Nilsson, Astrid; 2005: Analysis of the Early Stages of Lipid Oxidation in Freeze-Stored Pork Back Fat and Mechanically Recovered Poultry Meat

Olsen, Elisabeth; Vogt, Kjell Gjermund; Saarem, K.; Greibrokk, Tyge; Nilsson, Astrid; 2005: Autoxidation of cod liver oil with tocopherol and ascorbyl palmitate

Pettersen, Marit Kvalvåg; Eie, Thomas; Nilsson, Astrid; 2005: Oxidative stability of cream cheese stored in thermoformed trays as affected by packaging material, drawing depth and light

Pettersen, Marit Kvalvåg; Mielnik, Maria Bogumila; Eie, Thomas; Skrede, Grete; Nilsson, Astrid; 2004: Lipid oxidation in frozen, mechanically deboned turkey meat as affected by packaging parameters and storage conditions

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsson, Astrid; Espedal, Aud; Kohler, Achim; 2004: Prediction of oxygen transmission rate for thermoformed trays

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nissen, H.; Eie, Thomas; Nilsson, Astrid; 2004: Effect of packaging materials and storage conditions on bacterial growth, off-odour, pH and colour in chicken breast fillets

Mielnik, Maria Bogumila; Aaby, Kjersti; Rolfsen, Knut; Ellekjær, Marit R; Nilsson, Astrid; 2002: Quality of comminuted sausages formulated from mechanically deboned poultry meat

Mielnik, Maria Bogumila; Herstad, Olav; Lea, Per; Nordal, John; Nilsson, Astrid; 2002: Sensory quality of marinated frozen stored chicken thighs as affected by dietary fish fat and vitamin E

Borge, Grethe Iren Andersen; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; 1999: Intermediates and Products Formed During Fatty Acid α-Oxidation in Cucumber (Cucumis sativus)

Borge, Grethe Iren Andersen; Slinde, Erik; Nilsson, Astrid; 1997: Long-chain saturated fatty acids can be alpha-oxidised by a purified enzyme(Mr240000)in cucumber(Cucumis sativus)

Skrede, Grete; Nilsson, Astrid; Baardseth, Pernille; Rosenfeld, Hans J; Enersen, Grethe; Slinde, Erik; 1997: Evalution of carrot varieties for production of deep fried carrot chips: 3. Carotenoids

Astrid har 42 andre publikasjoner i Cristin:

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Bergum, Silje; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; Østbye, Tone-Kari K; 2019: Cellular response to oxidized oils

Bergum, Silje; Meisland, Ane; Guldbrandsen, Oddrun Anita; Drotningsvik, Aslaug; Vogt, Kjell Gjermund; Østbye, Tone-Kari K; Nilsson, Astrid; 2018: Dietary Norwegian camelina oil high in ALA increases the level of EPA and DHA in rats​

Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; 2018: Stabilization of Fish oils with cold pressed Norwegian Camelina oil

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; 2018: Cetoleic acid makes pelagic fish more healthy

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Østbye, Tone-Kari K; 2018: Pelagic species as health food

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Krasnov, Aleksei; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Ruyter, Bente; 2018: Har nordatlantiske fiskeoljer spesielle fortrinn?

Schmidt, Gesine; Haugen, John-Erik; Veiseth-Kent, Eva; Koga, Shiori; Vergara, Fredd; Nilsson, Astrid; Uhlen, Anne Kjersti; Böcker, Ulrike; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Mass Spectrometry in Food Research

Østbye, Tone-Kari K; Nilsson, Astrid; Voldvik, Vibeke; Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Bergum, Silje; Ruyter, Bente; 2017: Cellular responses to oxidized oils

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Voldvik, Vibeke; Østbye, Tone-Kari K; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Nilsson, Astrid; 2017: Determination of 4-hydroxy-Hexenal and 4-hydroxy-Nonenal in biological model systems

Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Østbye, Tone-Kari K; Steppeler, Christina; Kirkhus, Bente; Nilsson, Astrid; 2017: Determination of 4-Hydroxy-Hexenal and 4-Hydroxy-Nonenal in Biological Model Systems

Østbye, Tone-Kari K; Voldvik, Vibeke; Haugen, John-Erik; Lundby, Frank; Nilsson, Astrid; 2017: Cellular Responses to Oxidized Oils

Østbye, Tone-Kari K; Nilsson, Astrid; Voldvik, Vibeke; Haugen, John-Erik; Ruyter, Bente; 2017: Cellular responses to oxidized oils

Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; Vogt, Kjell Gjermund; 2016: Formation of 4-hydroxy-Hexenal and 4-hydroxy-Nonenal in Camelina sativa oil in an accelerated storage study

Nilsson, Astrid; 2016: Harskning av umettede fettsyrer - en utfordring for mat og helse?

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Cetoleic acid improves bioconversion of omega-3 fatty acids

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; 2016: Norwegian Camelina sativa oil for healthy food

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; 2016: Oxidative stability of Norwegian Camelina sativa oil

Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit; 2016: Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer?

Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan; 2016: Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: Ketolinsyre fra Nordatlantiske fiskeoljer bidrar til økt utnyttelse av omega-3 fettsyrer i laks og humane celler

Østbye, Tone-Kari K; Berge, Gerd Marit; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Flesland, Ola; Ruyter, Bente; 2016: The cetoleic acid content of north Atlantic fish oils improves the bioconversion of omega-3 fatty acids in Atlantic salmon

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; Haugen, John-Erik; Vogt, Kjell Gjermund; 2015: Stability of bioactive lipids in Norwegian Camelina sativa oil

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; 2015: Oxidative stability of Norwegian Camelina sativa oil

Nilsson, Astrid; 2015: Kort presentasjon av lipidkompetansen ved Nofima

Hoff, Morten; Nilsson, Astrid; 2014: Markedstilpasset innovasjon: Norsk matraps

Nilsson, Astrid; 2014: Et oljeeventyr

Nilsson, Astrid; 2014: Markedstilpassede innovasjoner i Norsk Matraps

Nilsson, Astrid; Vogt, Kjell Gjermund; Uhlen, Anne Kjersti; Grimmer, Stine J Staavi; Øverland, J.I.; Hoff, Morten; 2014: Oljedodre (Camelina sativa) med muligheter for verdiskaping i norsk landbruk

Grimmer, Stine J Staavi; Jensen, Merete Rusås; Wetterhus, Elin Merete; Vogt, Kjell Gjermund; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; 2014: Cellular effects of oils from cruciferious seed crops

Nilsson, Astrid; Vogt, Kjell Gjermund; Grimmer, Stine J Staavi; 2014: Oljedodre – et nytt oljeeventyr?

Ottestad, Inger; Retterstøl, Kjetil; Myhrstad, Mari; Andersen, Lene Frost; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; Borge, Grethe Iren Andersen; Nordvi, B.; Brønner, Kirsti Wettre; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; 2013: Intake of oxidised fish oil does not affect circulating levels of oxidised LDL or inflammatory markers in healthy subjects

Grimmer, Stine J Staavi; Nilsson, Astrid; Baardseth, Pernille; 2013: Fett er fett, samma det vel...? Lipidforskningen ved Nofima, Divisjon Mat

Nilsson, Astrid; Ruyter, Bente; Grimmer, Stine J Staavi; 2013: Nok omega-3 oljer?

Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; 2013: Norge, det nye palmeoljefrie landet?

Nilsson, Astrid; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell Gjermund; Haugen, John-Erik; Wetterhus, Elin Merete; Lundby, Frank; 2013: Characterization of bioactive lipids of vegetable origin

Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Myhrstad, Mari; Borge, Grethe Iren Andersen; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; Retterstøl, Kjetil; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Ravn-Haren, Gitte; Oresic, Matej; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2012: Effect of oxidized fish oil on oxidative stress markers and plasma lipidome profile.A randomized controlled trial in healthy subjects

Ottestad, Inger; Retterstøl, Kjetil; Myhrstad, Mari; Andersen, Lene Frost; Vogt, Kjell Gjermund; Nilsson, Astrid; Borge, Grete; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; 2012: Oxidised fish oil does not affect circulating levels of oxidised LDL or inflammatory markers in healthy subjects

Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Myhrstad, Mari; Retterstøl, Kjetil; Nilsson, Astrid; Haugen, John-Erik; Ravn-Haren, Gitte; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie; 2011: HEALTH EFFECTS OF OXIDIZED COD LIVER OIL IN HEALTHY SUBJECTS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Baardseth, Pernille; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Nilsson, Astrid; 2009: Innovation of healthy choices needs interdisciplinary collaboration

Borge, Grethe Iren Andersen; Borge, Grethe Iren Andersen; Myhrstad, Mari; Holven, Kirsten; Brønner, Kirsti Wettre; Biong, Anne Sofie; Nilsson, Astrid; Nilsson, Astrid; Vogt, Gjermund; Vogt, Kjell Gjermund; Kohler, Achim; Kohler, Achim; Oresic, Matej; Ottestad, Inger; Ulven, Stine Marie; 2009: Marine omega-3 fatty acids and health use of systems biology in controlled dietary intervention studies

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Auesen, Anita; Marchmann-Jensen, Trude; Baardseth, Pernille; Mortvedt, Hilde Skotland; Nilsson, Astrid; 2008: A healthier Choice in Convenience Stores