Vitenskapelig artikkel

Rest Plant Materials with Natural Antioxidants Increase the Oxidative Stability of Omega-3-Rich Norwegian Cold Pressed Camelina sativa Oil

Nilsson, Astrid; Wetterhus, Elin Merete; Østbye, Tone-Kari K.; Haugen, John-Erik; Vogt, Gjermund

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ASC Food Science and Technology, 2021

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2692-1944

Open Access: none

Lenker:
DOI