På Nofima i Ås har vi et profesjonelt smakspanel som består av utvalgte og trente dommere. De utfører sensorisk analyse av mat og drikke, samt andre produkter hvor våre sanseinntrykk er viktig for opplevelsen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Innholdsoversikt

  Ved å bruke ulike testmetoder tilpasset mål og produkt kan smakspanelet objektivt bedømme forskjeller/likheter mellom produkter og beskrive produktenes sensoriske egenskaper. Dette arbeidet gjøres i samspill med prosjektledere som administrerer prosjektene, gjennomfører forsøkene og analyserer dataene fra panelets gjennomførte forsøk.

  Smakspanel med unik kvalitet og kompetanse

  Nofima har jobbet med forskning innen sensorikk siden 1960-tallet og vårt sensoriske panel ble etablert i 1974. Vi har et profesjonelt, trent smakspanel med fast ansatte dommere som jobber året rundt med sensoriske analyser.

  Panelet leverer objektive data for sensoriske egenskaper i alle typer næringsmidler, fra starten i en produktutvikling til ferdig produkt i industriprosjekter, i tillegg til viktige målinger i forskningsprosjekter.

  Vårt sensoriske panel er et unikt, menneskelig instrument som leverer analyser med høy kvalitet og som vi er veldig stolt av.

  Våre dommere – eksperter i smak

  Paneldeltakerne våre er valgt ut på grunnlag av sine lukt- og smaksevner, samt evne til å kommunisere funnene sine nøyaktig.

  Dommerne trenes, testes og kontrolleres jevnlig for å sørge for at panelet er oppdatert innen sensorisk metodikk, aktuelle råvarer og problemstillinger.

  Panelet kan til enhver tid gjennomføre oppdrag for både forskning og industri og oppfyller strenge krav for trente ekspertpanel.

  Sensoriske tester – for forskning og industri

  Sensorikk er viktig for matforskning, siden arbeidet ofte skal resultere i produkter som noen skal spise og like. Vårt smakspanel gjennomfører objektive sensoriske analyser som del av forskningsprosjekter, og er også tilgjengelig for direkteoppdrag til industrien. 

  Panelet bruker et bredt spekter av ulike sensoriske tester som for eksempel:

  • Beskrivende Analyse (intensiteten av produktets sensoriske egenskaper)
  • Forskjellstester (partest, triangeltest og tetrad test)
  • Projective Mapping/Napping (sorteringsmetode)
  • Check-All-That-Apply/CATA (KASPER – Kryss Alt Som PassER)
  • Måling av produkt mot referanser, inspirert av Spectrum™ 
  • Temporal Dominance of Sensations og Temporal Check-All-That-Apply (hvilke egenskaper er dominerende over tid?)

  Slike analyser kan være aktuelle for:

  • Feilsøking
  • Produktdifferensiering
  • Kvalitetssikring ved resept- eller prosess-endringer
  • Produktutviklingsprosess der man har behov for objektive sensoriske data

  Data fra vårt sensoriske panel kan suppleres med forbrukertester utført under kontrollerte forhold av Nofima for å forstå sammenhengen mellom produktets sensoriske egenskaper og forbrukerpreferanser.

  Fasiliteter og utstyr

  Sensorikk-laboratoriets lokaler og fasiliteter oppfyller krav til belysning og ventilasjon for å sikre resultatenes validitet og kvalitet.

  Sensorisk laboratorium er bygget og innredet i samsvar med krav i ISO 8589:2007 General guidance for the design of test rooms. Laboratoriet har individuelle bedømmelsesbåser, standard belysning og eget ventilasjonssystem. Det finnes mulighet til å maskere fargen på et produkt med rødt, grønt eller blått lys. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  Infrastruktur og ekspertise:

  • Trente sensoriske dommere 
  • Sensorisk ekspertise sammensatt av sensorisk panel, prosjektledere og forskere som følger prosjekter fra A til Å 
  • Et velutstyrt kjøkken som muliggjør kontrollerte betingelser for tilberedning av prøver 
  • Utstyr for biometriske analyser (f.eks. FaceReader)
  • Smaksbåser med mulighet for bruk av farget lys for maskering av prøver ved behov
  • Digital innsamling av data ved bruk av avansert statistisk programvare
  • Analyse og presentasjon av data ved hjelp av skreddersydd programvare som EyeQuestion, EyeOpenR, PanelCheck og ConsumerCheck.
  • Lokaler og utstyr egnet for fokusgrupper og dybdeintervju

  Fakta

  Hva er smak?

  SLP – sammenlignende laboratorieprøving, grunnsmakstest. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  Smak er en kombinasjon av alle grunnsmakene (søtt, salt, surt, bittert og umami) og aromaer/lukter.

  • Det er kun de fem grunnsmakene man kan kjenne hvis man holder for nesen. 
  • Cirka 80 % av det vi kaller for smak, er aroma eller lukt. Det er derfor maten smaker så lite når man er forkjølet og tett i nesen.
  • Tidligere forskning viser at myten om ulike smaksområder på tungen ikke er sann. Man kan kjenne alle smaker på hele tungen, bak på tungen, i ganen og også nedover i halsen. 
  • Vi mennesker har omtrent 10 000 smakspapiller, da er det er ikke rart at smak er komplekst! Kaffe inneholder for eksempel mer enn 1000 aromaer.
  • Vi har alle ulik sensitivitet (følsomhet) for ulike smaker. Våre sensoriske dommere på Nofima har veldig følsomme ganer og kan oppdage ørsmå nyanser av smak og lukt i et produkt.
  • Øvelse gjør mester og det gjelder også smak. Vi kan alle trene på å smake på mat og drikke og bli flinkere og mer presise i å beskrive smaksegenskaper og -inntrykk.
  • Noen smaker og lukter er det kun visse av oss som kjenner, siden de er genetisk betinget (eks. rånelukt).
  • Det lønner seg å bruke ressurser på å kartlegge produktets sensoriske egenskaper, da det kan føre til bedre produktoptimalisering, større sjanse for forbrukeraksept og gjenkjøp og bidra til levedyktige produkt.

  Hva er en smakstest?

  De sensoriske dommerne kartlegger egenskaper i plommer, moreller og plantebaserte burgere, diskusjoner og fargeanalyse. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  I en smakstest bruker man sansene for å bedømme utseende, lukt, smak, lyd og/eller tekstur i et produkt.

  • En smakstest kan være enten subjektiv eller objektiv, dette avhenger av formålet med testen.
  • I en subjektiv smakstest (forbrukertest) er det forbrukere som smaker på et eller flere produkter og svarer på spørsmål om hvor godt de liker produktet og/eller hvilket de foretrekker.
  • De fleste forbrukertester bør ha minst 100 deltakere for å gi robuste resultater. Deltakerne må være representative for målgruppen. Man bør unngå interne bedriftstester, da ansatte ikke er nøytrale i forhold til testen og produktet.
  • I en objektiv smakstest er det trente sensoriske dommere som smaker på produktene for å finne ut  om produktene er sensorisk like/ulike (forskjellstester) eller hvordan produktet oppleves sensorisk (beskrivende tester).

  Eksempler på objektive metoder:

  • Sensorisk profilering (Beskrivende Analyse, Quantitative Descriptive Analysis® (QDA®), Generic Descriptive Analysis)
  • Produktvurdering
  • Check All That Apply (CATA)
  • Forskjellstester som partest, triangeltest, duo-trio, A ikke A og tetrad
  • Rangeringstest
  • Projective mapping/Napping®
  • Pivot-profiling
  • Spectrum™
  • Temporal Dominance of Sensations (TDS)
  • Temporal Check All That Apply (TCATA)

  Hva er sensorikk

  Ferskhetsmåling av laks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  Sensorikk er læren om hvordan sansene våre stimuleres av syn, lukt, smak, berøring eller hørsel.

  • Vi registrerer, måler, analyserer og tolker bevisst eller ubevisst sanseinntrykkene til enhver tid.
  • Sanseinntrykk kan måles objektivt med sensorisk analyse, der trente dommere kommuniserer og kvantifiserer hvordan vi opplever inntrykkene.

  Hva er et testpanel for sensorisk analyse? 

  Våre ti sensoriske dommere samles i diskusjonsrommet for idémyldring, gjennomgang av sensoriske egenskaper, diskusjon og kalibrering av disse. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  Et testpanel for sensorisk analyse er en gruppe kvalifiserte dommere som utfører sensoriske analyser. 

  Det finnes tre typer testpanel:

  • Trent panel er det mest avanserte panelet med godt trente dommere som utfører objektive analyser. Det bør være åtte til tolv dommere. Nofima har et godt trent panel bestående av ti dommere.
  • Sensorisk kvalitetskontroll-panel benyttes i industrien og består av dommere som er eksperter på de aktuelle produktene.
  • Forbrukerpanel består av et stort antall utrente paneldeltakere som representerer en definert forbrukergruppe og utfører subjektive analyser.

  Hva er produktdifferensiering?

  Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  Produktdifferensiering beskriver hvordan et produkt skiller seg fra andre produkt på grunnlag av egenskaper som kunde/forbruker oppfatter som meningsfulle, relevante og verdifulle.

  • Produktdifferensiering gir viktig innsikt for at produsenter kan skreddersy produktene sine etter ønsket smaksprofil
  • Produktdifferensiering av smak og kvalitet kan vurderes objektivt med sensorisk analyse
  • Effekten av produktdifferensiering kan måles med forbrukerundersøkelser der man innhenter kunnskap om forbrukernes opplevelse av produktet inkludert effekt av følelser og forventning tilknyttet merkevaren

  Se bilder fra smakstester hos Nofima

  Alle foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

  Spørsmål og henvendelser

  Besøksadresse

  Nofima AS
  Osloveien 1
  1433 Ås