Jeg har jobbet i Nofima siden 2002 og har fra desember 2013 vært Forskningssjef ved Avdeling Mat og Helse. Avdelingen jobber med ulike problemstillinger innen plantebaserte produkter, nye proteinkilder og sidestrømmer og persontilpasset mat, i tillegg til problemstillinger innen cereal/baking, karbohydrater, bioaktive lipider og plantestoffer.

Jeg er utdannet bioteknolog/genetiker fra Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo (1992) med doktorgrad fra samme sted (1997) og var postdoktor ved Institutt for Ernæringsforskning, UiO (1997-2002). Jeg har flere kurs innen ledelse «Styrekompetanse», «Samspill og ledelse», «Strategisk ledelse» fra BI (2006, 2009, 2018) og har deltatt på NHOs program «Female Future».

+47 959 70 682

+47 64 97 01 42

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin