Vitenskapelig artikkel

Differential proteomic analysis of drought stress response in leaves of common bean (Phaseolus vulgaris L.)

Zadraznik, Tanja M; Hollung, Kristin; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Meglic, Vladimir; Sustar-Vozlic, Jelka

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Proteomics, vol. 78, p. 254–272–19, 2013

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1874-3919
Elektronisk: 1876-7737

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI