Jeg jobber med å designe avlsplaner, blant annet med markørassistert og genomisk seleksjon, samt med QTL-kartlegging. Jeg jobber også med administrering av genetisk variasjon, det vil si håndtering av innavl, både på relasjonsnivå og på genomisk nivå. Datasimulering brukes som den grunnleggende metoden sammen med analyser av faktiske data.

Utdannelse: MSc Animal Science, Sveriges lantbruksuniversitet (1996), ph.d. – Animal Breeding & Genetics, Universitetet i Wageningen (2002).

+47 930 98 047

+47 64 97 04 03

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin