Vitenskapelig artikkel

Genomic selection for maternal traits in pigs

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theodorus; Sonesson, Anna Kristina

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Animal Science, vol. 89, p. 3908–3916, 2011

Utgave: 12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8812
Elektronisk: 1525-3163

Open Access: none

Lenker:
DOI