Vitenskapelig artikkel

A low-marker density implementation of genomic selection in aquaculture using within-family genomic breeding values

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Genetics Selection Evolution, vol. 45, 2013

Utgave: 39

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0999-193X
Elektronisk: 1297-9686

Open Access: gold

Lenker:
DOI