Vitenskapelig artikkel

Use of field data in pig genomic selection schemes: A simulation study

Lillehammer, Marie; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Animal, vol. 10, p. 1025–1032, 2016

Utgiver: Cambridge University Press

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1751-7311
Elektronisk: 1751-732X

Open Access: none

Lenker:
DOI