Vitenskapelig artikkel

Testing strategies for genomic selection in aquaculture breeding programs

Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theodorus

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Genetics Selection Evolution, vol. 41, p. 1, 2009

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0999-193X
Elektronisk: 1297-9686

Open Access: gold

Lenker:
OMTALE
DOI