Vitenskapelig artikkel

Genomic selection for two traits in a maternal pig breeding scheme

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Animal Science, vol. 91, p. 3079–3087, 2013

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8812
Elektronisk: 1525-3163

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST
DOI