Vitenskapelig artikkel

Mating structures for genomic selection breeding programs in aquaculture

Sonesson, Anna Kristina; Ødegård, Jørgen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Genetics Selection Evolution, vol. 48:46, p. 7, 2016

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0999-193X
Elektronisk: 1297-9686

Open Access: gold

Lenker:
DOI