Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Genomic Selection for Aquaculture: Principles and Procedures

Sonesson, Anna Kristina

Publikasjonsdetaljer

År: 2011

Open Access: none

Lenker:
OMTALE

Del av: Next Generation Sequencing and Whole Genome Selection in Aquaculture (Wiley-Blackwell, 2011)