Vitenskapelig artikkel

Genomic selection using different marker types and densities

Solberg, Trygve Roger; Sonesson, Anna Kristina; Woolliams, John A.; Meuwissen, Theo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Animal Science, vol. 86, p. 2447–2454–8, 2008

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8812
Elektronisk: 1525-3163

Open Access: none

Lenker:
DOI