Gå til hovedinnhold

AquaVitae har som mål å utvikle løsninger for å øke produksjonen av lavtrofiske arter, som tang og kråkeboller.

Sist oppdatert

Read in English

I 2017 lanserte EU-kommisjonen rapporten “Food from the Oceans”, som spesifikt antyder at marine arter på lavere nivåer i næringskjeden (lavtrofiske arter) er fremtiden for bærekraftig havbruk.

AquaVitae har som mål å utvikle løsninger for å øke produksjonen av lavtrofiske arter, som tang og kråkeboller. Prosjektet har også som mål å styrke bærekraftige prosesser med implementering av blant annet Integrated Multi-trophic Aquaculture systems (IMTA), i tillegg til å introdusere nye og bærekraftige matprodukter fra lavtrofiske arter.

Prosjektet er finansiert av EU Horizon 2020-programmet og fokuserer på den europeiske havbrukssektoren.

Konsortiumet er  tverrfaglig og trans-Atlantisk, med partnere i Nord- og Sør-Amerika, Sør-Afrika og Europa.

AquaVitae kick-off med over 70 forskere og industripartnere i Tromsø.
AquaVitae kick-off med over 70 forskere og industripartnere i Tromsø. Foto: Emil Bremnes/Nofima

Se film om havbruk med lavtrofiske arter

AquaVitae har eget nettsted

Du kan følge prosjektet og finne mer informasjon ved å gå inn på AquaVitaes eget prosjektnettsted: aquavitae.eu