Gå til hovedinnhold

Jeg arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging, samt matjuks og ressurskriminalitet innenfor fiskerisektoren. Jeg har og sittet som medlem i ekspertutvalget for vurdering av trålernes pliktsystem (“Pliktkommisjonen”).
Utdannet samfunnsplanlegger med en mastergrad fra Universitetet i Tromsø.