Jeg arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging, samt matjuks og ressurskriminalitet innenfor fiskerisektoren. Jeg har og sittet som medlem i ekspertutvalget for vurdering av trålernes pliktsystem («Pliktkommisjonen»).

Utdannet samfunnsplanlegger med en mastergrad fra Universitetet i Tromsø.

+47 906 40 619

+47 77 62 90 03

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin