Jeg er forskningssjef for av avdeling Produksjonsbiologi i Divisjon Akvakultur. Jeg er fiskefysiolog av utdannelse, med doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (UiT) i 1997. Fram til 2011 var jeg forsker/seniorforsker med fokus på akvakulturforskning, der det i stor grad har dreid seg om hvordan miljøforholdene (spesielt vannkvalitet) og fôrtilsetninger påvirker biologisk utvikling, fôrinntak, vekst, helse og velferd hos forskjellige oppdrettsarter. Målet har hele tiden vært å optimalisere oppdrettsbetingelsene for de studerte artene basert på kunnskap om de enkelte artenes biologi og toleranse til miljøet. Jeg har jobbet mest med laks, men jeg har også jobbet en del med røye, torsk, kveite, steinbit og havabbor. Jeg har også jobbet med nærin
gsutvikling og høsting/kultivering av hjerteskjell og kråkeboller. Jeg har prosjektlederutdanning fra UiT og prosjektledererfaring fra en rekke prosjekter, både nasjonale prosjekter i Forskningsrådet og internasjonale EU-prosjekter. Ved siden av forskningsarbeidet har jeg erfaring fra styrearbeid, både internt i Fiskeriforskning og Nofima, Havbruksprogrammet og FORNY-programmet i Norges Forskningsråd, Havbruksstasjonen i Tromsø og European Aquaculture Society.

+47 917 91 424

+47 77 62 90 53

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin