Jeg er seniorforsker i avdeling Produksjonsbiologi. Jeg har en PhD fra Universitetet i Tromsø (UiT) fra 1997.

Min forskning har i stor grad dreid seg om hvordan miljøforholdene påvirker biologisk utvikling, appetitt, vekst, helse og velferd hos forskjellige oppdrettsarter. Målet har hele tiden vært å optimalisere oppdrettsbetingelsene basert på kunnskap om de enkelte artenes biologi og toleranse til miljøet. Jeg har jobbet mest med laks og torsk, men jeg har også jobbet en god del med røye, kveite, steinbit og havabbor.

Jeg har lang erfaring fra ledelse og administrasjon av prosjekter og som Forskningssjef for avdeling Produksjonsbiologi (2011-2023). Jeg har også prosjektlederutdanning fra UiT og en rekke lederkurs ved AFF og internt i Nofima.

Ved siden av forskningsarbeidet har jeg erfaring fra styrearbeid, både i Fiskeriforskning og Nofima, Havbruksprogrammet og FORNY-programmet i Norges Forskningsråd, Havbruksstasjonen i Tromsø og European Aquaculture Society.

+47 917 91 424

+47 77 62 90 53

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin