Som EU-Project Manager for Nofimas EU prosjekter er jeg, sammen med min kollega Stine Thøring Juul-Dam, ansvarlig for å administrere, bistå og lede Nofimas deltakelse i europeiske og internasjonale søknader og prosjekter. Jeg har en Bachelor i bedriftsøkonomi fra BI og fullført årsstudiet i EU Project Management fra Universitetet i Sør-Norge. Jeg har jobbet i Nofima siden 2008, og mine hovedoppgaver er å ta meg av alle økonomiske og administrative oppgaver knyttet til Nofimas EU-prosjekter. I EU-prosjekter hvor Nofima har rollen som koordinator, har jeg rollen som Project & Financial Manager.
Tidligere har jeg blant annet vært ansatt som økonomi- og administrasjonssjef hos LSG Sky Chefs Norge AS, og har mye erfaring med økonomistyring, budsjettering og rapportering.

+47 958 26 261

+47 64 97 03 26

E-post

Ås

Administrasjon