I dette prosjektet undersøker vi hvordan resistens mot amøbegjellesykdom bør måles når vi skal avle laks for bedre gjellehelse.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

MOWI, Norwegian University of Life Sciences, Marine and Freshwater Research Institute of Iceland, Wageningen University

Bakgrunn

EATFISH-prosjektet er et europeisk prosjekt med 15 PhD studenter. En av disse er ansatt hos Nofima hvor han arbeider med amøbegjellesykdom (AGD).

AGD infiserer både laks og andre fisk og er forårsaket av amøben Paramoeba perurans.

I Australia er dette den dominerende sykdommen hos oppdrettslaks og avl brukes til å redusere antallet behandlinger fisken trenger i løpet av livet.

Standardmetoden for å måle AGD-resistens er gjellescore, som kan gjøres på levende fisk, men metoden har innvirkning på fiskevelferd og den er subjektiv. Det er påvist stor variasjon i genetiske parametre for gjellescore mellom kontrollerte smitteforsøk og feltforsøk og mellom studier gjort i Europa og i Tasmania, muligens fordi gjellescore påvirkes av andre miljøfaktorer som varierer mellom disse studiene.

For å kunne avle for bedre gjellehelse i Norge trenger vi nye målemetoder og/eller nye måter å beregne avlsverdi på.

Mål

Identifisere den beste metoden for å avle laks for bedre gjellehelse.

Delmål

  1. Identifisere den beste metoden for avlsverdiberegning for AGD resistens hos laks
  2. Identifisere og finkartlegge enkeltgen med effekt på gjellehelse hos laks
  3. Vurdere mulighetene for å bruke hyperspektrale bilder eller multipleks amøbe-kvantifisering og vertsgenotyping for å måle AGD resistens.

Dette gjør vi

Afees Ajasa er ansatt som doktorgradsstudent på dette prosjektet og han analyserer data MOWI har samlet over flere år der de har registrert AGD på fisk i sjøen. Dette bruker han til å sammenligne metoder for avlsverdiberegning og strategier for å avle fisk med bedre motstand mot AGD og dermed bedre gjellehelse.

I tillegg skal han delta på nye forsøk som skal gjøres i 2023. Både smittetest i labotarie og registrering av infeksjon i sjøen. Her skal han undersøke om andre måter å registrere sykdom og gjelleskader på kan gi bedre informasjon enn den tradisjonelle gjellescore-metoden som er utviklet og brukes i Tasmania.

En viktig komponent i EATFISH prosjektet er nettverksbygging, der stipendiatene drar på utveksling til andre partnere i prosjektet. Afees skal på utveksling til MOWI i 2023 for å delta på deres forsøk og skal også på utveksling til MATIS på Island i 2024.

Nofima har hatt tre EATFISH studenter fra andre institutter på kortere eller lengre opphold i 2022. En av disse kommer tilbake i 2023, og da får vi også to andre EATFISH studenter på besøk.

Publikasjoner