Hovedmålet med "Barn og smak"-prosjektet har vært å etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn, for å øke konsum av sunn mat basert på norske råvarer. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Barn og smak

Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Det er et stort potensiale for en bedre helse i befolkningen dersom kostholdet bedres, og det er spesielt viktig å tilrettelegge for sunne og varierte menyer for barn og unge, fordi matvaner etableres i ung alder.

Tidspunkt:1. januar 2014 – 31. desember 2017
Finansiering: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) samt Orkla Food, Tine, Norgesmøllene, Kavli, Bama og Måltidets Hus v/NCE Culinology
Samarbeid:INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, Tine, Kavli og Orkla Foods
Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Paula Varela-Tomasco

Hovedmålet med prosjektet, der Nofima har prosjektledelsen, er å etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn, for å øke konsum av sunn mat basert på norske råvarer.

Delmål:

  1. Å undersøke hvordan akseptansen for grunnsaker utvikler seg blant førskolebarn. Ved å følge 4-åringer over en to-årsperiode til de fyller 6 år vil forskerne se hvordan aksepten for ulike grunnsmaker (salt, søtt, surt, bittert og umami) utvikler seg i lys av familiens matvaner.
  2. Å identifisere viktigheten av forskjellige sensoriske metoder for mataksept og matvalg blant barn i alderen 6-8 år.
  3. Å utvikle alderspesifikke metoder for innsamling av matrelatert informasjon fra barn.
  4. Å utvikle en praktisk smaksguide for den norske matindustrien og relevante myndigheter.
  5. Å sikre hensiktsmessig formidling og kompetanseoverføring av forskningsresultatene. Det vil blant annet opprettes et nettverk rundt tema barn og mat og holdes et åpent avsluttende seminar. Disse aktivitetene kommer i tillegg til vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner.

Prosjektet har fem arbeidspakker

Disse er koblet til de ulike delmålene. Nofima deltar i alle fem. INRA deltar i arbeidspakke 1 og 2. Universitetet i Oslo i arbeidspakke 1 og industripartnerne i arbeidspakke 2.

Prosjektet ledes av Nofima ved prosjektleder og forsker Valerie Almli. Øvrige deltakere i prosjektet er INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, Tine, Kavli og Orkla Foods.

Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Orkla Foods, Tine, Norgesmøllene, Kavli, Bama og Måltidets Hus v/NCE Culinology. Det er et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN).

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter