Hvordan er det å være en ung forsker helt i starten av karrieren, og i et fremmed land under pandemien? Ti stipendiater i EU-prosjektet Edulia forteller hvordan de blir påvirket.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Edulia, som ledes av Nofima-forsker Paula Varela-Tomasco, er et europeisk opplærings- og forskningsnettverk. Nettverket utdanner unge forskere på tvers av forskningsfelt, og målet er å fremme et sunnere kosthold blant barn og unge.

– I Edulia der mobilitet, kunnskaps- og nettverksbygging er sentralt har konsekvensene av pandemien vært store. Det er virkelig synd at stipendiatene ikke har kunnet delta på konferanser og heller ikke har kunnet å benytte utstasjoneringsmulighetene slik det var tenkt, sier Paula Varela-Tomasco.

Flere digitale undersøkelser

For noen av stipendiatene har pandemien ført til forsinkelser. Det gjelder spesielt dem som var i ferd med å starte opp undersøkelser med fysisk tilstedeværelse. Løsningen for de fleste har vært å gå fra fysiske til digitale undersøkelser, men det har vært noen ulemper forbundet med denne endringen.

Flere uttrykker bekymring for at slike endringer vil påvirke resultatene fordi digitale undersøkelser ikke kan gi svar på de samme spørsmålene som for eksempel observasjonsstudier kunne gjort.

Usikkerheten er krevende

Den konstanten usikkerheten og behovet for alltid å ha en plan B tar på. Dessuten, iblant er det ikke nok med én reserveplan. Mangelen på personlige fysiske møter, å være ganske mye alene i utlandet, langt unna familie og venner er også tøft.

Flere av stipendiatene oppgir at det er vanskeligere å bygge nettverk og etablere kontakt med andre forskere når de ikke har mulighet til å presentere sine funn og treffes fysisk på konferanser. Det er også en overveldende følelse at alt som er blitt forsinket nå skal gjennomføres i løpet av det siste året.

Isolasjon er tøft

Isolasjon er stressende, og engstelse og ensomhet har blitt mer vanlig. Det tærer på når mulighetene til å delta på sports- eller utendørsaktiviteter er begrensede. I tillegg kommer skyldfølelser fordi man ikke klarer å være så produktiv og effektiv som man ønsker.

Å snakke med noen hver eneste dag, delta på webinarer og å involvere seg gjør det lettere å håndtere situasjonen.

Stipendiatenes råd

Pandemien er en ny situasjon for alle. Edulia-stipendiatene har erfart at å tilpasse seg, og akseptere at ting vil være annerledes og at de dermed er nødt til å forandre planene er enklere hvis man tenker positivt.

På spørsmålet om hva de mener er det beste man kan gjøre ut av situasjonen svarer de følgende:

  • Gjør det beste du kan, og ikke vær for streng mot deg selv. I stedet, minn deg selv på at det er normalt å ha dager der du sliter med å være produktiv.
  • Fysisk aktivitet, et sunt kosthold og å ta vare på seg selv
  • Praktisere eller finne en ny hobby.
  • Snakk med familie og venner, og ikke vær redd for å be om hjelp.

– Alle kriser skaper også muligheter, og jeg er stolt over hvordan Edulia-stipendiatene har snudd seg rundt for å ta vare på disse mulighetene. De har blant annet benyttet anledningen til å forske på hvordan pandemien har påvirket spisevaner, og de har utviklet flerspråklig materiale som kan hjelpe familier med å opprettholde sunne matvaner under pandemien, avslutter Paula Varela-Tomasco.

Kontaktperson