Foto: Frank Gregersen/Nofima

CRISP

Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology

 Fangstbasert akvakultur    Næringsøkonomi    Sjømatindustri  

CRISP er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fiskeri. Målet med senteret er et paradigmeskifte innen fiskeriteknologi.

Tidspunkt:1. januar 2011 – 30. juni 2019
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Havforskningsinstituttet er vertskap for senteret. Bedriftspartnere er Scantrol AS, Kongsberg Maritim AS / Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.
Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen
Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Bakgrunn

Norge fanger ca 2,5 millioner tonn fisk i året. Det er økte krav til miljø og bærekraft i fiskeriene. Flere områder blir satt under lupen, slik som ressursforvaltning, drivstofforbruk, CO2, skader på havbrunnen, bifangst og utkast.

Det er også økte krav til kvalitet og leveranse. Fisken skal være ferskest mulig, se bra ut, og man må kunne være leveringsdyktig.

I tillegg merker fiskeriene høyere forventning om økonomisk verdiskaping, noe som gjør seg gjeldende blant annet i bedriftenes markedsorientering.

Hvordan fisken fanges og behandles ved fangst setter premissene for resten av verdikjeden. Norge bør kunne ta et ledende ansvar globalt for utvikling av ny teknologi, kunnskap og praksis.

Forskning.no har laget denne filmen om to av prosjektene i CRISP:

Mål

Målet med senteret er et paradigmeskifte innen fiskeriteknologi. Senteret er tuftet på tre pilarer:

1. Måleinstrumenter for identifikasjon og overvåkning
Utvikle og implementere

  • instrumenter som kan bestemme art og størrelse før fangst
  • instrumenter som kan registrere fiskadferd og redskapsoppførsel under fiske

2. Miljøvennlige og selektive fangstredskaper
Utvikle metoder og instrumenter som

  • kan frigjøre uønsket bifangst
  • nye trålredskap som minimaliserer skade på bunn og reduserer energibruken

3. Kvalitet og verdiskaping

  • Utvikle skånsom fangst og behandling som optimaliserer kvalitet og verdi
  • Analysere og dokumentere økonomiske gevinster for fiskeindustrien

Hovedfokuset er på trål og ringnot, som er de desidert viktigste redskapstypene globalt.

Nofima leder arbeidet med kvalitet og verdiskaping. Fokus vil være på kvalitetsforbedring i fangst og fangsthåndtering, mer spesifikt på skånsom fangst, levende lagring av villfangst, og ombordhåndtering. For å analysere verdiskaping vil det arbeides med scenarier og kost-nytte-analyser for hver av de øvrige aktivitetene i CRISP.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker