Jeg er ansatt som forsker ved Nofima i Tromsø, hvor jeg primært jobber med fangst og kvalitet på fisk.

Jeg er utdannet Fiskerikandidat ved Norges Fiskerihøgskole (2015). Etter studiene jobbet jeg med rognkjeks og laks.

I 2022 fullførte jeg min doktorgrad ved Universitetet i Tromsø. Målet med doktorgradsarbeidet mitt var å studere hvordan endringer i redskapsdesign og fiskepraksis påvirker fangstkvaliteten på torsk fanget med trål og garn.

+47 481 27 221

+47 77 62 90 88

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin