Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi i Nofima ønsker å bidra til at vi kan benytte havressursene våre på måter som ivaretar både miljø, fiskevelferd, sjømatens kvalitet, lønnsomhet og arbeidsvilkår.  Derfor studerer vi ulike forvaltningsstrategier og fiskeripolitiske virkemidler.

Vi dokumenterer ulike fangstmetoders påvirkning på sjømatens kvalitet, og undersøker hvordan vi kan skape verdier av både tradisjonelle og nye arter.  

Vi dokumenterer også hvordan fisk og skalldyr bør håndteres under fangst, om bord i fartøyet, og når de kommer i land, for å bevare kvalitet og verd.

Avdelinger som jobber med fangst

Relaterte temasider