Jeg tok doktorgraden hos Wageningen universitet i Nederland med avhandlingen «Genetic control and variation in turkey: molecular insights in selection».

Etter å ha fullført doktorgraden hadde jeg to postdoktorstillinger – en innen akvakulturgenomikk i OSU i USA, der jeg jobbet med ferskvannsfisk i utviklingen av genomikkressurser ved hjelp av RAD-Seq, og en ved NUS i Singapore, der jeg kartla loci for variasjoner i plassering av øyeflekker hos ville vs. muterte populasjoner av sommerfuglen B. anynana ved hjelp av en 2d-RAD-Seq-tilnærming, og gjenoppbygget genomet hos B. anynana med betydelige forbedringer ved hjelp av Illumina- og PacBio-sekvensdata.

For tiden jobber jeg i Nofima, der jeg bidrar i ulike prosjekter om ferskvanns- og saltvannsfisk.
De siste 4 årene har jeg kort fortalt hovedsakelig jobbet med genomikk, molekylær genetikk, bioinformatikk og kvantitativ genetikk med fokus på å finne svar på biologiske forskningsspørsmål og å bidra til å forbedre den eksisterende kunnskapen.

+47 901 33 603

+47 64 97 03 93

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin