Gå til hovedinnhold

Jeg arbeider som post doc, der jeg studerer hvordan genomseleksjon kan implementeres i avlsprogram hos laks, gris og ku. Prosjektet er et samarbeid med UMB og avlsselskapene Aqua Gen, Norsvin og Geno. Jeg har en doktorgrad i husdyravl og genetikk fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB, og har også jobbet som forsker ved Statistisk Sentralbyrå.