Jeg jobber som forsker innen kvantitativ genetikk, og har jobbet hos Nofima siden 2009.

Jeg jobber mest med å optimalisere avlsprogrammer og metoder for avlsverdiberegning, både for etablerte arter, men også med nye arter som ikke har avlsprogram fra før. Jeg jobber med veldig mange ulike arter, både lavtrofiske arter, som sukkertare, blåskjell og mikroalger, og laks og annen fisk.

Jeg tester ulike modeller for avlsverdiberegning og definisjoner på egenskaper og beregner hva slags avlsframgang som kan forventes med de ulike metodene.

Jeg har doktorgrad i avl og genetikk fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, og har også jobbet som forsker ved Statistisk Sentralbyrå.

+47 481 58 521

+47 64 97 04 05

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin