Opprinnelig jobbet jeg på lab, men har gradvis gått over til bioinformatikk. Jeg jobber primært med nestegenerasjonssekvensering (NGD) av data.

Jeg har en bred bakgrunn fra både USA (University of Maryland, Institute of Human Virology, Harvard Medical School, MIT) og Norge (NMBU, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus).

Jeg har jobbet med mange forskjellige prosjekter, men hovedinteressene mine er knyttet til nye sykdommer og innovative bruksmåter for NGS-data.

+47 64 97 01 54

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin