Fisk og skalldyr er sunne kilder til protein og næringsstoffer, og akvakulturproduksjonen er i vekst over hele verden. Disse næringene står imidlertid overfor en rekke utfordringer. Det er nødvendig å ha pålitelig tilgang til rasktvoksende, sykdomsresistente og stressbestandige grunnstammer for å sikre kontinuerlig bærekraft.

Forskningen min tar for seg bruken av genomikk for å oppnå genetiske forbedringer i fisk og skalldyr i havbruksnæringen.

Jeg har rundt 30 års erfaring med genetisk forbedring av produksjonsdyr og havbruksarter, og har fått tildelt over 50 forskningsstipendier og forfattet over 80 tidsskriftspublikasjoner og bokkapitler i fellesskap med mine mange samarbeidspartnere over hele verden.

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin

Orc ID Se publikasjoner i Orc ID