Mine hovedoppgaver er å støtte forskere og forskningsstasjonen med logistikk og koordinering av RAS-forsøk på Sunndalsøra. Fokuspunkter er kvalitetssikring, intern logistikk, planlegging og gjennomføring av RAS-forsøk.
Etter tidligere arbeid i akademia og industrien har jeg jobbet som forsker i Nofima på grensesnittet mellom biologi og teknologi i RAS. Fokusområder var vannkvalitet, vannbehandling og avløpshåndtering i RAS.

+47 480 10 205

+47 71 40 01 69

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur

Cristin Se publikasjoner i Cristin