Jeg er utdannet bioingeniør, og jobber ved AkvaLab Nofima, avdeling Sunndalsøra. Jeg har vært ansatt her siden 1988, og har jobbet mye med pigmentanalyser. Ellers deltar jeg i arbeidet på laben, for det meste analyser som har med fôr og ernæring å gjøre. I tillegg gjør vi vannanalyser i forbindelse med resirkuleringsanlegget vårt. Vi har også en analysemaskin for analyse av serum og plasmaprøver.

+47 988 35 533

+47 98 83 55 33

E-post

Sunndalsøra

Akvalab